Bilder og Videoer

Film som viser ein gjennomskåret kuleventil med flytende kule:

https://www.youtube.com/watch?v=7mKfOxv8KPY 

Film som viser ein kuleventil med fast montert kule:

https://www.youtube.com/watch?v=1fn0gzf9clY 

Film som viser fenomenet kavitasjon:

https://www.youtube.com/watch?v=ZlrFMmGs_NI